Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
Arbitrages, straffen en waarschuwingen

Seizoen:
Filter:


1/10/2016

Arbitrages en straffen

Liga 2B B.G.K. 1 - Chaver 8 Chaver 8 kwam volgens het thuisteam niet opdagen. Beslissing wedsstrijdleider in onderliggende link.
Liga 3G Riviera 16 - Pieterman 8 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 18. Verslag en beslissingen wedstrijdleider: zie onderliggende link.

Waarschuwingen

Liga 2B B.G.K. 2 - Blankenberge 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 2C Lokeren 2 - Beerschot 1 Waarschuwing bezoekers: voor bezoekende speler Wynen Robert werd fout lidnr. 29817 ingevuld op het WB, moet zijn 19506 (29817 = Laenen Veronique).
Liga 3G Riviera 16 - Pieterman 8 Bijkomende waarschuwing van de CL voor het thuisteam naar aanleiding van de opmerkingen in het arbitrageverslag betr. gift 18 in de wedstrijd van 01/10/2016. (zie onderliggende link)
Liga 3H De Eburoon 2 - Herakles 1 Waarschuwing thuisteam: zie uitleg in onderliggende link.
Liga 3H De Eburoon 2 - Herakles 1 Waarschuwing thuisteam: er mogen geen aanvullingen op het wedstrijdblad aangebracht worden zonder medeweten van de bezoekers.


8/10/2016

Waarschuwingen

Liga 2D Edegem 2 - Nobele Donk 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3D Riviera 12 - Riviera 17 Waarschuwing thuisteam: geen systeemkaarten voorgelegd door het thuisteam. Het voorleggen van systeemkaarten is in competitie verplicht. (Art.'s 16, 37 en 57 Reglement Viertallen): gezien het een eerste overtreding betreft, en gezien de belofte in de toekomst te zorgen voor systeemkaarten beslist de CL het bij een waarschuwing te houden.


15/10/2016

Arbitrages en straffen

Liga 1C Riviera 6 - Beveren 2 Arbitrage gevraagd voor gift 15. Verslag wedstrijdleider.
Liga 1D Lier 2 - Witte Wilg 1 Arbitrage gevraagd voor gift 32. Beslissing scheidsrechter in onderliggende link.

Waarschuwingen

Liga 2F Goldstar CM 2 - De Teuten 3 Waarschuwing thuisteam: lidnummer thuisspeler Helsen Bert (28274) niet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 3D Edegem 3 - Riviera 17 Waarschuwing thuisteam: geen systeemkaarten voorgelegd. In orde te brengen en in alle volgende wedstrijden conforme en volledige systeemkaarten ter beschikking hebben voor de tegenspelers.


22/10/2016

Waarschuwingen

Liga 1B Sandeman 4 - Lokeren 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.


12/11/2016

Waarschuwingen

Liga 1D Edegem 1 - Maccabi 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven (ZON 13/11/2016, 13h19).
Liga 2D Edegem 2 - Riviera 9 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 2F Brasschaat 1 - Retiese 1 Waarschuwing thuisteam Brasschaat 1: wedstrijdblad niet doorgezonden.
Liga 3B Witte Beer 3 - Blankenberge 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3D Edegem 3 - Pieterman 6C Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3F Edegem 4 - Kwadraat 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven.
Liga 3G Pieterman 9 - Westrand 5 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3G Riviera 11 - Westrand 6 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet doorgezonden.


19/11/2016

Arbitrages en straffen

Liga 2D Beerschot 2 - De Teuten 2 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 10. Verslag en beslissing wedstrijdleider in onderliggende link.
Liga 3G Haacht 3 - Pieterman 9 Voor het bezoekende team werd in deze uitgestelde wedstrijd een speler opgesteld die al speelde voor Pieterman 10 in een wedstrijd van dezelfde kalenderdatum. Beslissing competitieleider in onderliggende link.

Waarschuwingen

Liga 1A Roeselare 1 - Witte Beer 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 2E Keerbergen 1 - Pieterman 4 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.


26/11/2016

Arbitrages en straffen

Liga 2E Lier 3 - Keerbergen 1 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 22. Verslag en beslissing wedstrijdleider in onderliggende link.
Liga 3B Witte Beer 3 - Veurne 2C Er werd een beslissing gevraagd voor onklaar bord gift 10 (gift in dezelfde richting gespeeld). Beslissing wedstrijdleider in onderliggende link.

Waarschuwingen

Liga 1A Sandeman 3 - Roeselare 1 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad te laat doorgezonden (12/12/2016).


3/12/2016

Arbitrages en straffen

Liga 1B B.C.W.H. 2 - Squeeze 4 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 1. Verslag en beslissing wedstrijdleider in onderliggende link.


10/12/2016

Waarschuwingen

Liga 1A Sandeman 3 - Chaver 6 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet tijdig doorgegeven.
Liga 1B Beveren 3 - Westrand 3 Waarschuwing thuisteam: zie onderliggende link.
Liga 3A Witte Beer 4 - Waregem 6 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven (zondag 11/12).


14/01/2017

Waarschuwingen

Liga 3C Klein Brabant 2 - Lokeren 3 Waarschuwing bezoekers: wedstrijdblad niet ondertekend door de bezoekende kapitein.
Liga 3F Riviera 13 - Lier 4 Waarschuwing voor beide teams: de opstelling van de teams in gesloten zaal gebeurde niet correct waardoor 14 giften in dezelfde richting gespeeld werden (zie art.'s 31 en 32 van het Reglement Viertallen). (Opm.: de missing werd correct gecorrigeerd door na de tweede helft 7 giften te herspelen.)


21/01/2017

Waarschuwingen

Liga 2D Nobele Donk 2 - Witte Wilg 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet toegekomen op het secretariaat.
Liga 2F Nobele Donk 3 - Geel 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet toegekomen op het secretariaat.
Liga 3G Riviera 16 - Westrand 6 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet toegekomen op het secretariaat.
Liga 3G Riviera 11 - Haacht 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.


28/01/2017

Arbitrages en straffen

Liga 3A St.Georges 2 - Veurne 3C Antwoord CL op de vraag betr. openingsbod 1H in gift 28: de opening van 1H met de betrokken hand is misschien bridgetechnisch niet de beste oplossing is, doch volledig toegelaten, gezien de opening voldoet aan de regel van 18 (acht HP is binnen de 3 punten van een gemiddelde waarde (10), en het aantal kaarten in de twee langste kleuren (8 + 3 = 11), opgeteld met de honneurpunten (8HP) = 19).
Liga 3D Pieterman 6C - Edegem 3 Edegem 3 gaf forfait voor deze wedstrijd. De competitieleider beslist om de forfaitscore van 18-0 ihvv. Pieterman 6C op te leggen gezien de wedstrijd niet alsnog zal gespeeld worden, maar wegens aanvaardde heirkracht verdere straffen en boetes kwijt te schelden.
Liga 3D Pieterman 7 - Riviera 12 Riviera 12 gaf forfait voor deze wedstrijd. De competitieleider beslist om heirkracht wegens plotse ziekte te aanvaarden: boete en administratieve kost worden bijgevolg niet aangerekend. Gezien Riviera 12 niet wenst de wedstrijd alsnog te spelen blijft de forfaitscore 18-0 behouden.


4/02/2017

Arbitrages en straffen

Liga 1A St.Georges 1 - Aarsele 1 Aarsele 1 gaf forfait. De competitieleider beslist de forfaitscore 18-0 op te leggen en de in art.'s 50 en 61 van het Reglement Viertallen boete van 30 € en de administratieve kost van 10 € aan te rekenen.
Liga 3C Waasmunster 1 - Klein Brabant 3 Niet toegelaten speler Van Goethem Arno 26834 opgesteld voor Klein Brabant 3 (Speelde dit seizoen reeds 5 x in een hogere afdeling): zie art.27.1.2.3.d van het Reglement Viertallen. De competitieleider Yves Meyus heeft beslist dat de voorziene straf, halvering aantal VP met afronding naar beneden, toegepast wordt (zie art.27.6 van het Regl. Viertallen), maar de voorziene boete niet aan te rekenen

Waarschuwingen

Liga 2A Chaver 7 - Waregem 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3G Pieterman 8 - Riviera 11 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet toegekomen op het secretariaat.


11/02/2017

Arbitrages en straffen

Liga 1B Westrand 3 - Riviera 7 Westrand 3 geeft forfait voor deze wedstrijd. De competitieleider aanvaardt heirkracht: bijgevolg wordt de forfaitscore van 0-18 opgelegd maar verder geen andere straffen of boete.

Waarschuwingen

Liga 2B Aarsele 2 - B.G.K. 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven (12/02/2017, 03h51).
Liga 2E Riviera 10 - Haacht 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 16/02/2017.
Liga 2F Brasschaat 1 - De Eburoon 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven.
Liga 3F Beveren 6 - Lier 4 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 16/02/2017.