vlaamse bridge liga

Het bestuur

Algemene vergadering

Dit is het hoogste orgaan van de Vlaamse Bridge Liga. De algemene vergadering (AV) wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Haar leden
  • Iedere bridgeclub die lid is van de vzw VBL, heeft stemrecht in de algemene vergadering.
  • Het aantal stemmen van elke club hangt af van het aantal geregistreerde spelers dat de club heeft.
       * minder dan 51 geregistreerde spelers: 1 stem 
       * van 51 tot 100 geregistreerde spelers: 2 stemmen 
       * van 101 tot 150 geregistreerde spelers: 3 stemmen 
       * vanaf 151 geregistreerde spelers: 4 stemmen
Haar bevoegdheden
  • Wijziging van de statuten
  • Benoeming en ontslag van de bestuurders
  • Aanduiden van de revisoren
  • Uitsluiting van leden
  • Goedkeuring van de budgeten en de rekeningen
  • Ontbinding van de vereniging en, indien nodig, de bestemming van het patrimonium
Volledige statuten

kaartsymbolen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een team van 6 enthousiaste vrijwilligers. Het dagelijks bestuur zorgt voor het beleid, alle coördinaties en organiseert tal van initiatieven.
Armand Van de Ven
Herman De wael
Bert Geens
Yves Meyus
Martijn Verstraelen
Leen Neels

kaartsymbolen

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 11 leden. De raad van bestuur zet de richlijnen van het dagelijks bestuur uit. Ze kijkt toe op het budget en controleert periodiek de activiteiten van het dagelijks bestuur.
Armand Van de Ven
Ann Chapelle
Bart Magerman
Bestuurder
bart(at)zkbm.be
Fons Van Aperen
Bestuurder
fons(at)vap.be
Geert Magerman
Jacques Volckaert
Leen Neels
Leentje Verleyen
Marleen Daenen
Monique Mertens
Wim Van Erck

kaartsymbolen

Districtsbesturen

7 districten in Vlaanderen verbinden de VBL met de meer dan 120 lokale clubs.

Bestuur District Antwerpen

Bart Magerman
Voorzitter
bart(at)zkbm.be
0475 73 51 26
Raf Bahbout
ondervoorzitter
raf.bahbout(at)floorhouse.be
0498 69 21 18
Herman De wael
Tornooileider
hermandw(at)skynet.be
03 827 64 45    
Carine Jeunen
Competitieleidster Dames
info(at)vbl.be
03 286 58 13
François Killian
Erevoorzitter
f.killian(at)pandora.be
0475 63 03 21
Monique Mertens
Guido De Beuckelaer
Herman Claus
Liliane Chabot
Guido De Beuckelaer
Bestuurder
guido.debeuckelaer(at)aristonthermo.comHerman Claus

Bestuur District Dender-Waasland

Filip De Burggrave
Voorzitter
filip.de.burggrave(at)telenet.be
0476 36 14 99
Karel Lyssens
Secretaris
karel.lyssens(at)telenet.be
0474 43 53 16
Tony Borms
Penningmeester
tonyborms(at)gmail.com
0475 63 77 36

Bestuur District Kempen

Gustaaf Jonckers
Martijn Verstraelen
Maria Noyens
Chris Falleyn
Paul Cools

Bestuur District Limburg

Henri Loomans
Voorzitter
henri-loomans@telenet.be 
0475 63 26 19

Henri Vanstraelen
Ondervoorzitter
h.vanstraelen@telenet.be
0477 47 76 47
Marleen Daenen
Penningmeester & Verantwoordelijke opleidingen
leentjebridge(at)telenet.be
0485 89 82 11
Piet Creemers
Secretaris
piet.creemers@telenet.be 
0498 64 64 11


Marc Van Hoof
Verantwoordelijke opleidingen
Verantwoordelijke opleidingen 
leentjebridge@telenet.be
0485 89 82 11
mmv 
Henri Vanstraelen en Alida Segers
Leden: Mathilde Boutsen
Leden: Michel Dries
Leden: Alida Segers
Leden: Cille Puttenaers

Bestuur District Oost-Vlaanderen

Jean Stas de Richelle
Voorzitter
jeanstasderichelle(at)gmail.com
0475 66 06 36 - 09 369 88 92
Edith Van Gele
Secretaris
edith_vangele(at)hotmail.com
09 371 76 95
Gustaaf Rasschaert
Penningmeester
gustaaf.rasschaert(at)skynet.be
0475 76 07 76
Tom Cornelis
Bestuurslid
tom.a.l.cornelis(at)gmail.com
0494 45 39 95
Lut Sergeant
Bestuurslid
lut.sergeant(at)gmail.com
0472 60 01 18

Bestuur District Vlaams-Brabant

Patrick Finaut
Voorzitter
patrick.finaut(at)skynet.be
0495 58 62 39
Annie Demaret
Secretaresse
demaret.annie(at)gmail.com
0474 70 49 63
Geert Christiaens
Penningmeester - Verantw. Flanders Pairs & Beker van Vlaanderen
geert.christiaens2(at)telenet.be
0475 70 79 58

Bestuur District West-Vlaanderen

Christof Bossuyt

Voorzitter West - Vlaanderen
christof.bossuyt@telenet.be
0475 79 04 32

Fernand Gardyn
Voorzitter
fernand.gardyn(at)skynet.be
0475 41 18 81
Guy Decock
Penningmeester
gietje(at)skynet.be
0473 88 36 57
Rose Micholt
Secretaris
rose.micholt(at)telenet.be
0476 42 62 99

kaartsymbolen

Raad van bestuur Bridgeboetiek

De Bridgeboetiek is een aparte vzw. Ze heeft dan ook een eigen raad van bestuur die 6 leden telt.
Armand Van de Ven
Leen Neels
Herman De wael
Bert Geens
Yves Meyus
Martijn Verstraelen
Nico De Roover

kaartsymbolen

Vroegere Voorzitters

Armand Van De Ven is de achtste voorzitter van de VBL.
De vorige voorzitters waren:
Paul Magerman
1977-1986
Noël Kemel
1986-1991
Pierre Jeunen
1991-1993
Jules Hendrickx
1993-2002
André Leplat
2002-2005
Guido Lievens
2005-2009
François Kilian
2009-2014
Armand Van De Ven
2014-
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Huis van de Sport
4de verdieping
Boomgaardstraat 22b45
2600 Antwerpen

03 286 07 58