vlaamse bridge liga

De Organisatie van de Vlaamse Bridge Liga

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De VZW wordt geregeerd door haar Statuten en haar Huishoudelijk Reglement:

Algemene vergadering

Dit is het hoogste orgaan van de Vlaamse Bridge Liga. De algemene vergadering (AV) wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

kaartsymbolen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een team van vijf enthousiaste vrijwilligers. Het dagelijks bestuur zorgt voor het beleid, alle co√∂rdinaties en organiseert tal van initiatieven.
Armand Van de Ven
Voorzitter

Yves Meyus
Penningmeester
Vice-Voorzitter

Leen Neels
Competitieleider
Herman De wael
hermandw@skynet.be
Bert Geens
Verantwoordelijke Jeugd

kaartsymbolen

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 11 leden. De raad van bestuur zet de richlijnen van het dagelijks bestuur uit. Ze kijkt toe op het budget en controleert periodiek de activiteiten van het dagelijks bestuur.

Bart Magerman
voorzitter

Ann Chapelle

Marleen Daenen

Guido De Beuckelaer

Geert Magerman

Moniqie Mertens

Leen Neels

Armand Van de Ven

Willy Van Waeyenberghe

Leentje Verleyen

Jacques Volckaert


kaartsymbolen

Districtsbesturen

7 districten in Vlaanderen verbinden de VBL met de meer dan 100 lokale clubs.

kaartsymbolen

Raad van bestuur Bridgeboetiek

De Bridgeboetiek is een aparte vzw.

kaartsymbolen
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1 ste verdieping
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

03 369 25 27