vlaamse bridge liga

De Vlaamse Competitie 2020-21

De Competitie wordt opgeschort

We hebben enkele weken competitie kunnen spelen, en dat verliep allemaal zeer vlot.

De Corona-cijfers hebben er nu echter anders over beslist. We nemen nu enkele weken pauze, en starten de competitie terug op zodra de omstandigheden dit weer toelaten. Jullie krijgen hierover tijdig bericht !

Intussen : hou het veilig !

De Competitie voor seizoen 2020-21

Na de aankondiging door de KBBF dat zij geen nationale competitie zal organiseren (behalve voor eredivisie) heeft het Bestuur van de VBL beslist dat zij een competitie zal inrichten voor alle teams, ook deze van de nationale afdelingen 1, 2 en 3.

 

Structuur:

Er zijn twee Afdelingen :

Nationale A tot C: voor de teams die zouden uitkomen in de nationale afdelingen (1e, 2e en 3e nationale)

Liga A tot H voor de teams die zouden uitkomen in Liga 1, 2 of 3

 


VBL - competities en kampioenschappen

Stijgen en Dalen

Alle teams (zowel nationaal als liga) zullen in het seizoen 2021-22 mogen uitkomen in de afdeling die ze hebben behaald na het seizoen 2019-20. Er kunnen dus geen "stijgers" (maar ook geen 'dalers") aangeduid worden in de competitie voor 2020-21.

Evenwel zal bij het opvullen van eventuele opzeggingen voor het volgend seizoen, de rangschikking van dit seizoen gehanteerd worden. Daarbij kan men echter nooit meer dan één afdeling stijgen.

 

Verloop van de Competitie

Binnen elke afdeling worden de teams ingedeeld in reeksen van 7,8 of 9 (eventueel 10)

Deze teams spelen een enkele round-robin. Die omvat dus 7 speeldagen voor reeksen van 7 of 8 teams, en 9 speeldagen voor de reeksen met 9(of 10) teams. Voor 7 en 9 teams is elk team daarbij uiteraard één speeldag bye.

In elke speeldag spelen alle teams van een reeks in hetzelfde lokaal

De teams zijn zo ingedeeld dat zij redelijk dicht bij huis mogen optreden. In de meeste streken zullen alle wedstrijden in hetzelfde lokaal afgehandeld worden.

De eigenlijke speeldagen zullen later vastgesteld worden, maar vermoedelijk zal er om de twee weken gespeeld worden, in ieder geval binnen de speeldagen die reeds zijn vastgelegd in de nationale kalender.

 

Verloop van de Wedstrijden

Tijdens elke speeldag speelt men één wedstrijd van 32 spellen tegen eenzelfde ander team, in twee helften, met eventueel wisselen na de helft. Elke tafel krijgt een volledige set borden. Alle wedstrijden in dezelfde reeks worden met dezelfde giften gespeeld. Er wordt gespeeld volgens het Vlaams protocol dat steeds op de website te vinden is.

 

Ingeschreven teams

Op dit ogenblik wordt een indeling opgemaakt met daarin alle teams die zich hadden ingeschreven voor de competitie 2020-21 (en sindsdien nog niet hebben afgemeld). Deze kennisgeving wordt ook verstuurd naar de kapiteins van de teams die niet inschreven, of die terug afgemeld werden. Deze teams kunnen zich alsnog inschrijven voor de nieuwe competitie, voor zover er plaats voor hen is.

Eventueel kunnen daarbij teams in een andere afdeling moeten ingeschakeld worden. Indien er daarbij teams van lokaal moeten wijzigen, zal dit enkel met hun goedkeuring geschieden.

Extra inschrijvingen (en eventuele afzeggingen) moeten de competitieleider bereiken voor maandag  21 september om 12:00 uur.

 

Inschrijvingsgelden

Aangezien de VBL zal instaan voor duplicatie en toezicht, zijn er inschrijvingsgelden noodzakelijk. Deze bedragen hetzelfde als vorig jaar, waarbij voor de afdelingen Nationale en Liga1 en 2 de prijs van liga  1/2 geldt (205€) , voor Liga 3 de prijs van Liga 3.(€ 105,00)

 

Toezicht op de Wedstrijden

In elk lokaal zal bij elke speeldag één speler aanwezig zijn als lokaalverantwoordelijke. Deze zal instaan voor het opstellen en opruimen van het lokaal, toezien op de borden, inzamelen van de resultaten.

 

De ‚voorlopige’ reeksindelingen vind je in een apart document.

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Leen Neels (competitie@vbl.be  of 0470 88 33 41)

 


    Het prettige is het sociale. En dan de ‘après-bridge’ met zielsverwanten… heel leuk. We zijn vrienden onder mekaar, gaan samen op weekend,....
    Vera Bayet
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1 ste verdieping
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

03 369 25 27