vlaamse bridge liga
08/06/2020

Bridge in tijden van Corona

Als ik terugkijk op de afgelopen weken, kan ik nauwelijks geloven dat dit allemaal echt gebeurd is. 
Wie had 3 maanden geleden kunnen denken”. 

kunnen denken dat bridge in clubverband compleet onmogelijk zou worden? 

Maar gelukkig ligt de verschrikkelijke coronapiek ondertussen achter ons.
 
Want net als wij, hebben ook jullie de geruststellende evolutie van de gezondheidsstatistieken in België gevolgd. 

Als kers op de taart kwam ook op woensdag 3 juni de Nationale Veiligheidsraad met zeer hoopvol nieuws. 

Het is nog even wachten op het charter rond de “risicogroepen” om een definitief toekomstperspectief voor bridge te kunnen uittekenen. 

Deze week zullen we dan ook met de Nationale Veiligheidsraad specifiek 3 belangrijke pijlers van het bridge gaan bespreken: 
• bridgelessen 
• clubbridge
• competitiebridge

Vanzelfsprekend zullen we ermee rekening moeten houden dat bridge in de heropstart ook aangepast zal worden. 

Zo zullen o.a. handgels, kuchschermen, afstand houden en mondmaskers nog even tot het nieuwe normaal van de bridgerealiteit behoren.
 
Want ook voor bridge zal veiligheid allesbepalend zijn.
 
En dit zal vaak als vervelend ervaren worden en extra tijd in beslag nemen.
 
Maar veel belangrijker dan dat is dat we terug nabijheid van vrienden creëren.

Alle sociologen, psychologen en gedragsexperten erkennen het fenomeen van de “huidhonger”. 

Want na een wekenlange opsluiting in ons kot is het verlangen naar sociaal contact bij iedereen groot. 

Bridge is in de eerste plaats een sociaal gebeuren en het verlangen naar de vriendschap, het geheven glas en menselijk contact groeit sterk iedere dag.
 
Tot slot wil ik een oproep doen aan alle clubs en hun besturen om nog niet zonder officieel groen licht van de Nationale Veiligheidsraad reeds bridgedrives op te starten.

Hierbij doe ik uitdrukkelijk beroep op ieders burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Nog even geduld uitoefenen, we zitten in de laatste rechte lijn. 

Keep safe! 

Raf Bahbout 
Voorzitter Belgische Bridge Federatie
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1 ste verdieping
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne

03 369 25 27